Facebook-konkurrence

1. Arrangør

Wheat (OffSpring A/S)
Grusbakken 13, 2820 Gentofte
+45 45 20 02 20
info@wheat.dk
www.wheat.dk

 

2. Hvem må deltage

Alle indbyggere i Danmark, der opfylder nedenstående betingelser, kan deltage i konkurrencen. Deltagerne skal være mindst 18 år gamle. Personer, der er ansat i Wheat (OffSpring A/S), ansat af Wheat-partnere, samt disses familier, må ikke deltage i konkurrencen.

 

3. Hvornår kan du deltage?

Konkurrencen begynder d. 19. december 2017 og slutter d. 22. december 2017 kl. 12:00, hvor den heldige vindere bliver trukket umiddelbart efter. Du kan ikke deltage i konkurrencen, når konkurrenceperioden er slut. Vinderne får besked pr. e-mail og/eller Facebook senest d. 22. december 2017.

 

4. Hvordan deltager du?

Deltagelse sker via Wheat//Disneys side på Facebook. (www.facebook.com/wheatdisney)

 

5. Vindere

Vinderne udvælges tilfældigt. Hvis vinderne udvælges baseret på kreativitet, så skal dette oplyses. Vinderne udvælges af en jury, udpeget af Wheat (OffSpring A/S). Der kan ikke klages over juryens afgørelse. Præmierne kan ikke ombyttes med kontanter.
Navne på vinderne offentliggøres på http://www.facebook.com/wheatdisney efter konkurrencens afslutning.

I tilfælde af at den udvalgte vinder ikke svarer inden udgangen af d. 22. december, forbeholder Wheat (OffSpring A/S) retten til at trække en ny vinder, da der er tale om en tidsensitiv præmie.

 

6. Præmier

Én (1) person vinder en præmie indeholdende:
  • 4 billetter til Disney Frost in Concert, som afholdes i Operaen d. 27. & 28. december 2017

Præmien kan ikke byttes til penge. Præmien sendes til vinderne efter konkurrencens afslutning.

 

7. Trykfejl og utilsigtede fejltagelser

Wheat (OffSpring A/S) og andre parter i denne konkurrence påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl eller andre problemer i forbindelse med konkurrencen.

 

8. Håndtering af personoplysninger

Personoplysninger videregives ikke til tredjepart, men slettes, når konkurrencen er slut.

 

9. Varemærker og Copyright

Alle varemærker og øvrigt materiale på dette website er, hvis intet andet er angivet, beskyttet af de almindelige lovbestemmelser vedrørende immaterielle rettigheder, og de kan således ikke anvendes uden forudgående, skriftlig tilladelse fra den relevante instans hos Wheat (OffSpring A/S).

 

10. Ansvar og rettigheder

Wheat (OffSpring A/S) er ikke ansvarlig for følgende:
  • Direkte, indirekte eller utilsigtede tab som følge af registrering eller anvendelse af applikationen.
  • Virus eller anden skade på brugerens computer som følge af registrering eller anvendelse af websitet – deriblandt overførsel af materiale, lyd, data, tekst, billeder eller videoer fra websitet.
  • Materiale, som brugerne offentliggør på websitet; samtidig forbeholder Wheat (OffSpring A/S) sig retten til at anvende indsendt materiale uden nogen form for kompensation. Alt indsendt materiale i forbindelse med konkurrencer og andre aktiviteter på websitet tilhører Wheat (OffSpring A/S), som derfor frit kan disponere over det indsendte materiale.
Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, tilskyndet eller administreret af eller forbundet med Facebook. Facebook er derfor ikke ansvarlig for:
  • Direkte, indirekte eller utilsigtede tab som følge af registrering eller anvendelse af applikationen
  • Virus eller anden skade på brugerens computer som følge af registrering eller anvendelse af websitet– deriblandt overførsel af materiale, lyd, data, tekst, billeder eller videoer fra websitet.
  • Materiale, som brugerne offentliggør på websitet; samtidig forbeholder Facebook sig retten til at anvende indsendt materiale uden nogen form for kompensation.

Konkurrencen er hverken afholdt eller sponsoreret af Disney.